Izobraževanje mladine

 

Poklicna matura

Pomembni datumi za poklicno maturo (POM)

ZIMSKI IZPITNI ROK 2017

 • 3. december 2017 - Zadnji rok za prijavo k PM
 • 28. januar 2018 - Zadnji rok za pisno odjavo od PM

Pisni izpiti

 • 1. februar 2018 - Slovenščina
 • 2. februar 2018 - 2. predmet PM  ( Zdravstvena nega / Kozmetika)
 • 5. februar 2018 - Matematika / angleščina / nemščina

Ustni izpiti in 4. predmet

 • Od 6. februarja do 16. februarja 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM - 5. marec 2018

 • 8. marec 2018 - Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu izpitno dokumentacijo 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2018

 • 30. marec 2018 - Zadnji rok za prijavo k PM
 • 25. maj 2018 - Zadnji rok za pisno odjavo od PM

Pisni izpiti

 • 29. maj  2018 - Slovenščina
 • 2. junij  2018 - Angleščina
 • 6. junij 2018 - Nemščina
 • 9. junij 2018 - Matematika
 • 11. junij 2018 - 2. predmet PM  ( Zdravstvena nega / Kozmetika)

Ustni izpiti in 4. predmet

 • 2. junij 2018, 9. junij 2018 ter od 13. junija do 22. junija 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM - 6. julij 2018

 • 9. julij 2018 - Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu izpitno dokumentacijo

JESENSKI IZPITNI ROK 2018

 • 7. julij 2018 - Zadnji rok za prijavo k PM
 • 20. avgust 2018 - Zadnji rok za pisno odjavo od PM

Pisni izpiti

 • 24. avgust 2018 - Slovenščina
 • 27. avgust 2018 - Matematika
 • 29. avgust 2018 - Angleščina  / Nemščina
 • 31. avgust  2018  - 2. predmet PM  ( Zdravstvena nega / Kozmetika)

Ustni izpiti in 4. predmet

 • Od 24. avgusta 2018 do 5. septembra 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM - 10. septembra 2018

 • 13. september 2018 - Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu izpitno dokumentacijo 

Pisni izpiti

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9 uri. Kandidati se zberete 30 minut pred pričetkom pisnega izpita v avli šole. Na pisni izpit pridite z osebnim dokumentom zaradi identifikacije. V izpitni prostor ne smete vstopiti z mobitelom in ročno uro (odložite v škatlo pri dežurnem profesorju na hodniku).

Ustni izpiti

Učilnice, kjer bodo potekali ustni izpiti  bodo znane na dan poteka izpitov. Poimenski seznami kandidatov bodo objavljeni na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju šole tri dni pred pričetkom ustnih izpitov.

Storitev in zagovor (zdravstvena nega)

DODELITEV BOLNIKOV BO POTEKALA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE – kandidati se zberejo pred garderobo profesorjev ob 12.00 ustrezno urejeni in preoblečeni v delovno obleko.

ZAGOVOR STORITVE BO POTEKAL NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE, prostor bo objavljen na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju.

KANDIDATI MORAJO IMETI OBVEZNO DELOVNO OBLEKO, DELOVNO OBUVALO, PISALO IN BELEŽKO TER PRIPONKO.

Storitev in zagovor (kozmetika)

KANDIDATI MORAJO IMETI OBVEZNO DELOVNO OBLEKO, DELOVNO OBUVALO, PISALO IN BELEŽKO TER PRIPONKO.
Redno spremljajte oglasno desko poklicne mature v 1. nadstropju šole! Mogoče so morebitne spremembe!

Veliko uspeha vam želi učiteljski zbor Srednje zdravstvene šole Celje

Tajnica poklicne mature

Navodila poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit z dvojno kvalifikacijo:

 • je oblika zaključnega izpita, s katero si kandidat pridobi strokovno izobrazbo,
 • daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Izvajanje poklicne mature v iztekajočih programih teče že po ustaljenem redu. Poklicno maturo izvajamo ob koncu štiriletnega strokovnega programa zdravstvena nega. V dvoletnem poklicno-tehniškem izobraževanju zdravstvena nega ter v programu kozmetični tehnik.

Za drugo izpitno enoto v programu zdravstvena nega in poklicno-tehniškem programu zdravstvena nega, ki je zelo obsežna, bomo tudi letos pripravili skupni projekt. Članice Skupnosti zdravstvenih šol Slovenije smo se dogovorile za pripravo skupnih vprašanj oziroma pisnih pol, ki nam jih natisnejo na Državnem izpitnem centru. Tako so torej pisne naloge poenotene za vse srednje zdravstvene šole. Sredi šolskega leta bomo pripravili tudi predpreizkus iz tega predmeta.

Po pravilniku o poklicni maturi morajo opravljati poklicno maturo vsi dijaki, torej tudi odlični dijaki. Letos bo pristopilo k poklicni maturi predvidoma 150 dijakov iz programa zdravstvena nega, 20 pa iz programa zdravstvena nega PTI. Posebej zahtevna bo zato izvedba praktičnega dela v bolnišnici. Delo bomo načrtovali in izvajali zelo skrbno in natančno, da bomo uspešno uresničili zastavljene cilje.

V programu kozmetični tehnik pričakujemo, da bo vseh 60 dijakinj razred uspešno zaključilo in pristopilo k poklicni maturi. Pisni del iz kozmetike (drugi predmet) bodo pripravile kolegice iz aktiva kozmetike. Za pripravo izpitnih pol pa načrtujemo tudi sodelovanje z drugimi šolami. Priprave na poklicno maturo potekajo zelo intenzivno, da bomo lahko skupaj z dijaki uresničili zastavljene cilje.

Poklicna matura pomeni zaključek šolanja, hkrati pa ima funkcijo, lahko tudi selektivno, vpisnega pogoja za nadaljnji študij na višjih in visokih strokovnih šolah.

Opravljanje dodatnega predmeta iz nabora maturitetnih predmetov in seveda opravljenega na maturitetni ravni omogoča dijakom vpis tudi na precejšnje število fakultet. Pričakujemo, da bodo možnosti izbora predmeta in izbire fakultete vsaj enake kot lani, veseli pa bomo, če se bo še več fakultet odločilo za možnost vpisa na študij z dodatnim maturitetnim predmetom.

V skladu s šolskim koledarjem in predvidenim maturitetnim koledarjem so določeni tudi datumi poklicne mature za vse šole.

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.