Izobraževanje mladine

 

Zaključni izpiti

Zaključni izpit (ZI) izvajamo na koncu tretjega letnika v programu bolničar/negovalec. S tem dijak pridobi srednjo poklicno izobrazbo.

V skladu s Pravilnikom o ZI (Ur. l. št. 56/2008) le-ta obsega:

  • izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno;
  • izpit iz zaključnega dela, ki se opravlja kot storitev in zagovorom, kjer dijak praktično izkaže poklicne kompetence ter ga opravlja pri delodajalcu in v šoli.

ZI lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih programa bolničar/negovalec. Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel odlično oceno pri slovenščini, je oproščen opravljanja le-te. Splošni učni uspeh pri ZI se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen učni uspeh in dobi spričevalo o ZI s pohvalo.

V šolskem letu 2017/18 bodo program bolničar/negovalec zaključili dijaki v dveh oddelkih. Dijaki, ki bodo uspešno opravili ZI, bodo imeli možnost nadaljevanja šolanja v poklicno-tehniškem programu (PTI) - zdravstvena nega.

Pomembni datumi za ZI so določeni v skladu s:

  • predvidenim koledarjem o ZI
  • šolskim koledarjem. 

ŠOLSKA PRAVILA o zaključnem izpitu

Teme, mentorji in merila ocenjevanja za zaključni izpit 2017/18

Koledar zaključnega izpita

Zimski izpitni rok 2018

Obdobje zimskega izpitnega roka: 5. 2. do 9. 2. 2018

Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu

  5. 1. 2018

Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita

  2. 2. 2018

Slovenščina – pisni izpit

  5. 2. 2018

Storitev in zagovor ter ustni izpiti

  5. 2. do 9. 2. 2018

Spomladanski izpitni rok 2018

Obdobje spomladanskega izpitnega roka: 4. 6. do 15. 6. 2018

Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu

  4. 5. 2018

Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita

  1. 6. 2018

Organizirane priprave na zaključni izpit

  21.5. do 23.5. 2018

Slovenščina – pisni izpit

  4. 6. 2018

Storitev in zagovor ter ustni izpiti

  4. 6. do 15. 6. 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu

  javljeno naknadno

Jesenski izpitni rok 2018

Obdobje jesenskega izpitnega roka: 20. 8. do 24. 8. 2018

Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu

  20. 7. 2018

Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita

  17. 8. 2018

Slovenščina – pisni izpit

  20. 8. 2018

Ustni izpiti ter storitev in zagovor

  20. 8. do 24. 8. 2018

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.