Izobraževanje mladine

 

Zaključni izpiti

Zaključni izpit (ZI) izvajamo na koncu tretjega letnika v programu BOLNIČAR/NEGOVALEC. S tem dijak pridobi srednjo poklicno izobrazbo.

V skladu s Pravilnikom o ZI (Ur. l. št. 56/2008) le-ta obsega:

  • izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno;
  • storitev in zagovor, kjer dijak praktično izkaže poklicne kompetence

ZI lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih programa bolničar/negovalec. Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel odlično oceno pri slovenščini, je oproščen opravljanja le-te. Splošni učni uspeh pri ZI se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen učni uspeh in dobi spričevalo o ZI s pohvalo. Dijaki, ki bodo uspešno opravili ZI, bodo imeli možnost nadaljevanja šolanja v poklicno-tehniškem programu (PTI) - zdravstvena nega.

Pomembni datumi za ZI so določeni v skladu s:

  • predvidenim koledarjem o ZI
  • šolskim koledarjem. 

ŠOLSKA PRAVILA o zaključnem izpitu

Teme, mentorji in merila ocenjevanja za zaključni izpit 2020/21

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA v šolskem letu 2020/21

NA IZPITNI ROK ZAKLJUČNEGA IZPITA PRIHAJATE SAMO ZDRAVI DIJAKI. 

Na dan opravljanja zaključnega izpita prinesite s sabo izpolnjeno "Izjavo dijaka pred vstopom v šolo", katero oddate varnostniku šole. Izjavo boste prejeli preko elektronske pošte na vaše šolske e-naslove.


Zimski izpitni rok 2021

Obdobje zimskega izpitnega roka: 4. 2. do 12. 2. 2020

 

Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu

  4. 1. 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita

 1. 2. 2021

Slovenščina – pisni izpit

  4. 2. 2021

Storitev in zagovor ter ustni izpiti

  4. 2. do 12. 2. 2021

Spomladanski izpitni rok 2020

Obdobje spomladanskega izpitnega roka: 5. 4. do 18. 6. 2021

Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu

  5. 3. 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita

  4. 6. 2021

Organizirane priprave na zaključni izpit

  22. 3. in 24.5. - 28. 5. 2021           

Slovenščina – pisni izpit

  7. 6. 2021

Storitev in zagovor ter ustni izpiti

  5. 4. 2021 do 18. 6. 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu

  javljeno naknadno   

 

Jesenski izpitni rok 2021

Obdobje jesenskega izpitnega roka: 23. 8. do 31. 8. 2021

Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu

  23. 7. 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita

  20. 8. 2021

Slovenščina – pisni izpit

  24. 8. 2021

Ustni izpiti ter storitev in zagovor

  23. 8. do 31. 8. 2021

 

 

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.