Izobraževanje odraslih

 
30. 9. 2020

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

V šolskem letu 2020/21 bomo v okviru izobraževanja odraslih vpisovali v naslednje izobraževalne programe:

Vpis bo potekal od 26. 8. 2020 do 16. 9. 2020, oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Dokumentacijo za prijavo prinesete osebno v času uradnih ur pisarne za izobraževanje odraslih:

- sreda od 13.00 – 14.00
- petek od 12.00 – 16.00

Kontaktna oseba: mag. Jana Bervar

V kolikor bo vstop v šolo zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 omejen, se dogovorite za termin obiska:

- telefon: 03 428 69 10 (po 17. 8. 2020)
- elektronska pošta: jana.bervar(a)szsce.si

 

Potrebna dokumentacija:

  1. Prošnja z življenjepisom - z naslovom in telefonsko številko OBVEZNO
  2. Fotokopija rojstnega oziroma poročnega lista OBVEZNO
  3. Potrdilo o cepljenju po cepilnem programu in cepljenju proti hepatitisu-B: samo za programe BN, ZN, PTI (dokazilo o cepljenju proti hepatitisu-B lahko predložite tudi naknadno, po vpisu)
  4. Fotokopije vseh spričeval o doseženi izobrazbi in originalne listine za vpogled (predložite vsa spričevala po letnikih, oziroma vseh dokazila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja) OBVEZNO
  5. Potrdilo o zaposlitvi ali potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (brezposelni)
  6. Fotokopijo potrdila o državljanstvu (ali fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista) OBVEZNO

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.

Šolnina za posamezen program je odvisna od predhodno pridobljene izobrazbe (priznane izpite odštejemo), zato jo izračunamo za vsakega posameznika posebej – ob predložitvi dokazil o predhodno pridobljeni izobrazbi.

Šolnino poravnajo kandidati za vsak letnik posebej, v štirih obrokih. Prvi obrok – vpisnina – znaša 180 EUR, preostali znesek pa se razdeli še na tri obroke.


Dodatne informacije:

- telefon: 03 428 69 10 (po 17. 8. 2020)- elektronska pošta: jana.bervar@szsce.si

Izobraževanje na Srednji zdravstveni šoli Celje poteka po konzultacijsko – izpitnem sistemu. Predavanj ni. Udeleženci imajo stik s profesorji na uvodnih predstavitvah posameznih predmetov ter individualnih govorilnih urah in konzultacijah, ki so določene za celo leto vnaprej. Poudarek je na praktičnem pouku.

 

Priporoči prijatelju: 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.